Matrijzen

Door bekend te zijn met een groot aantal gereedschapmakers in China, worden projecten ondergebracht bij die gereedschapmaker die kan voldoen aan de eisen en wensen van de klant. Door samenwerking met matrijsspecialisten die regelmatig op locatie in China aanwezig zijn, is de projectplanning en matrijs kwaliteit gewaarborgd.

Na het aanleveren van de product file, al dan niet in samenspraak met ons tot stand gekomen, verzorgen wij alle werkzaamheden tot de matrijs met goedgekeurd product bij u wordt aangeleverd.